Career Banner

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा दर्ता भएका कृषक समूह, पशु सेवा समूह र कृषि सहकारीहरुको छाता संगठन हो । यस महासंघ “स्वाभिमानी किसान र समृद्ध महासंघ“को परिकल्पना सहित सिमान्तकृत, भूमिहिन, महिला र साना किसानहरुको क्षमता विकासको माध्यमबाट अधिकारमा पहुंच स्थापना एवं जिवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि  कार्यरत रहदै आएको छ ।

संस्थागत सवलीकण एवं किसानहरुलाई संगठित आवाजको माध्यमद्धारा अधिकारको दावी गर्न सक्षम बनाउन लागि केएर नेपालसंगको सहकार्यमा महासंघले नागरिक समाज संस्था सवलिकरण परियोजना (खाद्य अधिकार परियोजना) संचालन गर्दै आएको छ ।

पैरवि तथा संचार अधिकृत

No. of Vacancy: 1

Educational Qualification:

  • आमसंचार, कानुन, विकास अध्ययन वा सो सरहका संकायमा  स्नातक तह उतिर्ण

Job Description:

  • राष्ट्रिय तहका गैरसरकारी संस्था वा महासंघमा रहि सम्बन्धित जिम्मेवारीमा  कम्तिमा ३ वर्ष काम गरको अनुभव भएको ।
  • अधिकारमूखि पैरविको ज्ञान र अनुभव भएको ।
  • प्रतिवेदन लेखन, घटना अध्ययन लेखन, प्रकाशन तथा संचारको सीप भएको ।

Note: महासंघले महिला, दलित र सिमान्तकृत समुदायको  ब्यक्तिलाई दरखास्तको लागि प्रोत्साहन एवं छनौट प्रकृयामा प्राथमिकता दिनेछ ।

(छोटोसुचिमा परेका ब्यक्तिहरुलाई मात्र दोश्रो प्रकृयामा समावेश गराईनेछ ।)

TO APPLY,

महासंघको केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौमा रहि काम गर्न ईच्छुक, योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुलाई आफ्नो निवेदन र बायोडाटा सहित तपसिल को ईमेल ठेगानामा  ०९ जेष्ठ २०७३ सम्म दरखास्त दिन अनुरोध गरिन्छ।

ईमेल ठेगाना: nfgfnepal@gmail.com

OR,


Application closed.

 

The deadline to apply for the above position/s is 24:00 hrs, May 23, 2017.

Applying procedure:

  1. For already registered users: Logon to meroJob.com with your user name and password.
  2. For new users: Create A New Account.
  3. Edit your profile (sections: Personal, Education, Other Information etc.).
  4. Click the ‘Apply Online’ button on this page.
  5. Check ‘Jobs I’ve applied to’ in the control panel of your profile to confirm your application status. If you have successfully applied, the job position and the organization name will be displayed in the list with the status of application sent.

 

Applications without disclosure of age and marks/percentage for each level of degree from SLC/equivalent onwards shall be disqualified.

All candidates are expected to be proficient in written/spoken English and Nepali and be computer literate with a working knowledge of office applications. For the position(s) mentioned above, candidates are expected to have a smart personality, pleasant and cheerful nature with excellent interpersonal skill coupled with a desire to excel and having a positive attitude.


Only shortlisted candidates will be called for the further selection process(es).The organization reserve the right to reject any/all applications without assigning any reason whatsoever. Canvassing at any stage of the processes shall lead to automatic disqualification.

Back to Top