Career Banner

सहायक कार्यकारी प्रमुख

Job Location: Chitlang - 5, Makwanpur

No. of Vacancy: 1

Job Description:

राष्ट्रिय स्तरको “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त यस महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.को लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा सहायक कार्यकारी प्रमुख – १ जना आवश्यक भएकोले

उमेर: ४५ वर्ष पूरा भई ५० बर्ष ननाघेको

शिक्षा: स्नातकोत्तर (Masters)

अनुभव: बैंक तथा लघुवित्तीय संस्थामा १५ देखि २० वर्ष सम्म बिभिन्न तहमा रही योजना/संचालन/अनुगमन/आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागमा जिम्मेवारी वहन गरेको (साथै कम्पनी सचिवको पदमा काम गरिरहेका उम्मेदवारलाई प्रथमिकता) उम्मेदवारको दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

TO APPLY,

दरखास्त पठाउने ठेगाना: vacancysahayatra@gmail.com मार्फत दरखास्त पठाउदा व्यक्तिगत विवरण(C.V), हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो, नागरिकता, लब्धाङ्क प्रमाणपत्र सहितको शैक्षिक योग्यता, अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र दरखास्त संलग्न गरी सूचना प्रकाशन भएको मिति २०७४/०३/३० बाट १० दिन भित्र रितपूर्वकको दरखास्त आह्वान गरिन्छ र विस्तृत जानकारीको लागि यस संस्थाको वेवसाइट www.mahilasahayatra.com.np मा हेर्न हुन अनुरोध छ ।

 

The deadline to apply for the above position/s is 24:00 hrs, July 23, 2017.

Back to Top